مصاحبه
 1 

شهید مظلوم غرب

مرحوم آیت الله نجومی

ادامه مطلب


سعید یک لحظه فراغت نداشت

حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی

ادامه مطلب


شهید جعفری یک انسان پاک و مخلص بود

ملاقادر قادری

ادامه مطلب


شهید جعفری یک روح چند بعدی داشت

مرحوم محمد علی دریابار

ادامه مطلب


شهید جعفری زبان آخوندیش خوب بود

فرج اله صیرفی

ادامه مطلب


شهید جعفری پرچمدار مبارزه با بهائی گری در منطقه بود

 حجت الاسلام و المسلمین حجتی

ادامه مطلب


 1